disk

Návrat realismu?

O nové inscenaci Théâtre du Soleil Les Éphémères, Lassallově Náměstíčku v Comédii-Française a několika pařížských výstavách. Autoři se vedle pozoruhodné Lasallovy inscenace Goldoniho Náměstíčka v Comédie-Française věnují zejména Efemérám A. Mnoushkimové v Théâtre du Soleil, které jsou příkladem specifické herecké dramaturgie. Přestože Les Éphémères vznikly z nejosobnějších zážitků samotných herců, není v nich ani stopa touhy zabývat se vlastní osobou a demonstrovat světu své zklamání či zhnusení z něj – možná právě takové hledisko vedlo Mnouchkinovou a její herce k rozhodnutí vytvořit mikrodrama-ta z dnešního života nezávisle na současné dramatice.