disk

O hercích a herectví

Autor: Jaroslav Vostrý
Velká řada edice Disk – svazek 29

O hercichKnihu O hercích a herectví píše zkušený divadelník. Spoluzakladatel a první umělecký šéf Činoherního klubu v jeho slavné éře 60. let, autor jedné z nejhranějších českých komedií Tři v tom, dramaturg, režisér a divadelní pedagog, který dokáže nahlížet na herce a jejich umění z různých úhlů: V době, kdy jsme všichni takříkajíc na scéně, sledováni kamerami a nejrůznějšími „novými technologiemi“, se herectví jako specifické umění, ale i hraní či herectví „v životě“ stalo masově rozšířeným jevem – jako by dnes mohl hrát každý. Ale co je pak tedy dnes herectví chápané jako skutečné umění? Žijeme ve světě, ve kterém se masová spotřeba výtvorů, které s herci a herectvím tím či oním způsobem počítají, mimořádně rozšířila. Počítají s herci a herectvím většinou ovšem jen jako s pouhým nástrojem či materiálem. Právě v takovém světě může ovšem herectví, pěstované jako svobodný tvořivý projev člověka, hrát naopak významnou kulturní úlohu. Že také herci a herectví poskytují vzory a vzorky chování, platí – a v masově rozšířené míře – i dnes.

Vedle řady plastických portrétů hereckých osobností spojených s poutavým podáním „historie oboru“ neupíná se autor jen na oblast hereckého umění, ale vnímá herectví jako součást mnohem širšího způsobu lidské expresivity a sebeutváření, jako potřebu vztahování se ke světu i k sobě, jako potřebu vyjadřování a formování nejrůznějších impulsů, a to ho vede k propojování problematiky herectví s nejnovějšími poznatky neurovědy a kognitivní psychologie včetně teorie mysli a zrcadlových neuronů.

 

Z obsahu:

1. Umění vystupovat: Vystupování na hranici sebeprezentace a herectví; (sebe)scénování není předstírání; herectví a ‘herectví’ v době všeobecné scénovanosti… 2. Být, či hrát? Hercova přítomnost a herecké ‘vyzařování’; neoddělitelnost hereckého výtvoru od tvůrce; herecká hra a hercovy pocity v imaginární situaci… 3. Přirozenost a stylizace: O případu Bardotová a cestě od autostylizace k hereckému typu; styl, stylizace a stylizovanost; Pucholt, Landovský, Kodet: herecké téma a herecký půvab… 4. Maska a tvář: Nasazení masky a proměna v někoho jiného; od masky k jednání a od vnějšího jednání k rozvíjení duševních pohybů postavy: maska a tvar, tvarování a tvorba… 5. Prožívat, či představovat? Od Diderota ke Stanislavskému: dvojí herecký přístup a preference spontaneity v souvislosti s proměnou amerického herectví… 6. Od výrazu k jednání: Od monologu k  souhře a od oboru k individuálně pojaté postavě; intelektuální interpretace a objevování smyslu (‘fyzickým’) jednáním… 7. Hra a výpověď: Herectví a napodobování v kontextu západního a orientálního způsobu; postava a její symbolická potence, ‘skutečná’ spontánní reakce a hra; o Josefu Abrhámovi… 8. Typ a téma: Zjev a projev, herec a hvězda, herečka a soukromá osoba a úrovně diváckého vnímání; o Libuši Šafránkové, Josefu Somrovi a dalších… 9. Herec a klaun: Herecké téma a ‘fyziognomické škatulky’: případ Petra Čepka; herectví a šaškování; cesta od klaunerie k dramatu a smutný závěr života J. Hrzána… 10. Herec a režisér: Vývoj od představení k inscenaci i od divadla k filmu a vznik moderní režie; mezi podrobením herce režijnímu plánu a režijní provokací herecké imaginace…

Připravil Ústav dramatické a scénické tvorby DAMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 2. vydání – v Nakladatelství KANT 1., Praha 2014; ISBN 978-80-7437-141-7; objednávky přijímá kant@kant-books.com.