disk

Problém Brecht II – Jinde

Editoři Jaroslav Vostrý a Miroslav Plešák
Edice Disk velká řada – svazek 46

Jak se vyrovnávají s tvorbou Bertolta Brechta nejen naši nejbližší sousedé, ale i francouzská či britská a americká divadelní kultura?

Brecht na slovenskom profesionálnom javisku /Martin Porubjak/ –

Inscenácie hier Bertolta Brechta v slovenskom divadle /Elena Knopová/ – Od revoluce k alegorii (Recepce Brechtova divadla na francouzských jevištích) /Jitka Goriaux Pelechová/ – Recepce Brechta v Británii a v Americe /Jan Hančil/ – Na představeních Berliner Ensemble /Pavel Markov/

Druhý svazek dvoudílné monografie Problém Brecht s podtitulem Jinde tvoří studie zabývající se konkrétními inscenacemi her Bertolta Brechta na Slovensku, kde – jak se zdá – přijímají jeho dílo mnohem spontánněji než u nás; střetnutí francouzské či angloamerické kultury s reformátorskou autoritou Bertolta Brechta pak naznačuje, že dialog mezi jednotlivými kulturami není vždy snadný, ale vždy oboustranně prospěšný a obohacující.

Dramaturg slavného moskevského Uměleckého divadla Pavel Markov vystihl jasně, v čem spočíval zásadní význam a nezaměnitelný vliv Brechtova divadla, když napsal v roce 1968: „Ve své moudré, energické tvorbě dosáhlo divadlo toho nejdůležitějšího a podstatného: vyznačuje se nejen jednotou uměleckých principů, ale má svůj názor na svět, svůj životní pocit. To představuje jednu z nejobdivuhodnějších kvalit Berlínského Ansámblu. Nemám na mysli jen společensko-politické názory divadla, propagované dostatečně přesvědčivě, mám na mysli umělecké vnímání světa, jaké vyznačuje skutečného umělce a které je v divadle tak těžko dosažitelné. Ještě těžší bývá nepromrhat jednou dosažené, nepoztrácet a nerozkramařit takovou mimořádnou a drahocennou kvalitu. Ať se díváme na hru satirickou či hrdinskou, ať sledujeme brechtovskou transkripci Gorkého nebo Shakespeara, vždycky vnímáme atmosféru dobového pocitu. Doširoka otevřený jevištní prostor, obvykle zalitý světlem, umožňuje divákovi volně dýchat. To není nějaký technický či architektonický postup, a divadlo se ho ne nadarmo drží ve všech inscenacích. Divadlo jako by vysvobozovalo diváka z omezujících rámů. Tak koncentruje jeho pozornost k tomu nejpodstatnějšímu.“

 

Připravil Ústav teorie scénické tvorby DAMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2021; ISBN 978-80-7437-356-5 (KANT), 978-80-7431-580-1 (AMU); objednávky přijímá kant@kant-books.com.