disk

Studenti herectví o hercích

Výňatky z esejí věnovaných hereckým výkonům, motivovaných snahou získat ze studovaného projevu co nejvíc poznatků důležitých pro kultivaci vlastního hereckého talentu.