disk

Právě vydáváme

Naposledy vyšlo

Malá řada:

Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání

Autor: Josef Valenta Malá řada edice Disk – svazek 20 Jak se dívat na svět, na život, na události, na situace a na lidské konání? – Jako na divadlo. A proč ne? Divadlo se během své předlouhé existence „naučilo“ výše zmíněné vnímat, pečlivě reflektovat, prozkoumávat. Tak nemohla nevzniknout otázka, zda… ...

Na cestě k Shakespearovi (Překladatelské reflexe)

Autor: Jiří Josek Editorka: Zuzana Josková Malá řada edice Disk – svazek 19 Klíčové problémy spojené s překládáním Shakespearova díla formuluje a třídí Jiří Josek na základě bohatých osobních zkušeností. Po stručném úvodu do problematiky překladu dramatu a kapitole pojednávající o tradici překládání Shakespeara v českých zemích se v nejrozsáhlejší… ...

Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní souvislosti

Autor: Jaroslav Vostrý Malá řada edice Disk – svazek 18 Téma této studie tvoří Stanislavského pojetí herectví jako tvorby, což souvisí s fenoménem tak charakteristickým pro období modernity, jaký představuje objev lidské kreativity. Proto nebylo možné pominout vývoj, který K. S. Stanislavskij (1863–1938) dovršuje: vývoj od výkonu v roli k tvorbě postavy a… ...

Velká řada:

Antoine Vitez: Režisér a pedagog… tedy dramaturg?

Autorka: Jitka Goriaux Velká řada edice Disk – svazek 48 Je skutečně s podivem, že české prostředí prozatím dílo a působení Antoina Viteze do značné míry ignorovalo. Estetika jeho inscenací a jeho myšlení o divadle přitom přesahují ryze francouzský kontext a rozvíjejí otázky spjaté s evropskou činohrou a její tradicí… ...

Od prožívání k jednání – Předpoklady a cíle Stanislavského reformy

Překlad Alena Morávková Editor svazku a autor studie Od prožívání k umění Jaroslav Vostrý Velká řada edice Disk – svazek 47   V tomto svazku velké řady edice Disk předkládáme čtenářům výběr česky dosud nepublikovaných statí K. S. Stanislavského, které zkratkovitě, ale výstižně mapují obraz vývoje myšlení velkého ruského divadelníka. Vedle přípravných… ...

Problém Brecht II – Jinde

Editoři Jaroslav Vostrý a Miroslav Plešák Edice Disk velká řada – svazek 46 Jak se vyrovnávají s tvorbou Bertolta Brechta nejen naši nejbližší sousedé, ale i francouzská či britská a americká divadelní kultura? Brecht na slovenskom profesionálnom javisku /Martin Porubjak/ – Inscenácie hier Bertolta Brechta v slovenskom divadle /Elena Knopová/… ...