disk

Právě vydáváme

Edice disk Velká řada

Problém Brecht II – Jinde

Editoři Jaroslav Vostrý a Miroslav Plešák Edice Disk velká řada – svazek 46 Jak se vyrovnávají s tvorbou Bertolta Brechta nejen naši nejbližší sousedé, ale i francouzská či britská a americká divadelní kultura? Brecht na slovenskom profesionálnom javisku /Martin Porubjak/ – Inscenácie hier Bertolta Brechta v slovenskom divadle /Elena Knopová/…

Naposledy vyšlo

Malá řada:

Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání

Autor: Josef Valenta Malá řada edice Disk – svazek 20 Jak se dívat na svět, na život, na události, na situace a na lidské konání? – Jako na divadlo. A proč ne? Divadlo se během své předlouhé existence „naučilo“ výše zmíněné vnímat, pečlivě reflektovat, prozkoumávat. Tak nemohla nevzniknout otázka, zda… ...

Na cestě k Shakespearovi (Překladatelské reflexe)

Autor: Jiří Josek Editorka: Zuzana Josková Malá řada edice Disk – svazek 19 Klíčové problémy spojené s překládáním Shakespearova díla formuluje a třídí Jiří Josek na základě bohatých osobních zkušeností. Po stručném úvodu do problematiky překladu dramatu a kapitole pojednávající o tradici překládání Shakespeara v českých zemích se v nejrozsáhlejší… ...

Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní souvislosti

Autor: Jaroslav Vostrý Malá řada edice Disk – svazek 18 Téma této studie tvoří Stanislavského pojetí herectví jako tvorby, což souvisí s fenoménem tak charakteristickým pro období modernity, jaký představuje objev lidské kreativity. Proto nebylo možné pominout vývoj, který K. S. Stanislavskij (1863–1938) dovršuje: vývoj od výkonu v roli k tvorbě postavy a… ...

Velká řada:

Problém Brecht II – Jinde

Editoři Jaroslav Vostrý a Miroslav Plešák Edice Disk velká řada – svazek 46 Jak se vyrovnávají s tvorbou Bertolta Brechta nejen naši nejbližší sousedé, ale i francouzská či britská a americká divadelní kultura? Brecht na slovenskom profesionálnom javisku /Martin Porubjak/ – Inscenácie hier Bertolta Brechta v slovenskom divadle /Elena Knopová/… ...

Problém Brecht I – U nás

Editoři Jaroslav Vostrý a Miroslav Plešák Edice Disk velká řada – svazek 45 Jak se české divadlo vyrovnávalo s dílem jednoho z největších divadelníků 20. století, Bertolta Brechta? Brecht a česká divadelní poetika /Jan Císař/ – Brechtova Berlínská dramaturgie /Jaroslav Vostrý/ – Můj Brecht /Miloš Štědroň/ – Brechtovská dramatika v Mahenově činohře… ...

Herci a herectví v českém zábavněhudebním divadle

Autor: Pavel Bár Velká řada edice Disk – svazek 44 Často a s oblibou se říkává, že herectví ‘je jen jedno’. Nevyžadují ale různé divadelní druhy a žánry odlišné přístupy k performanci příběhu, který je základem každého divadelního díla? Jak označit interprety operet a muzikálů – jako herce, zpěváky, hrající zpěváky, zpívající… ...