disk

Právě vydáváme

Edice disk Velká řada

Režisér a herecký soubor. Případ K. H. Hilara

Autoři: Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová Velká řada edice Disk – svazek 49   Dlouho postrádaná monografie o největším a současně jakoby nejkontroverznějším českém divadelním režisérovi Karlu Hugo Hilarovi (1885–1935) vychází z nejžhavější problematiky jeho šéfování ve Vinohradském divadle a v činohře Národního divadla: Byl diktátor? Nebo své herce opravdu inspiroval a…

Naposledy vyšlo

Malá řada:

Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání

Autor: Josef Valenta Malá řada edice Disk – svazek 20 Jak se dívat na svět, na život, na události, na situace a na lidské konání? – Jako na divadlo. A proč ne? Divadlo se během své předlouhé existence „naučilo“ výše zmíněné vnímat, pečlivě reflektovat, prozkoumávat. Tak nemohla nevzniknout otázka, zda…...

Na cestě k Shakespearovi (Překladatelské reflexe)

Autor: Jiří Josek Editorka: Zuzana Josková Malá řada edice Disk – svazek 19 Klíčové problémy spojené s překládáním Shakespearova díla formuluje a třídí Jiří Josek na základě bohatých osobních zkušeností. Po stručném úvodu do problematiky překladu dramatu a kapitole pojednávající o tradici překládání Shakespeara v českých zemích se v nejrozsáhlejší…...

Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní souvislosti

Autor: Jaroslav Vostrý Malá řada edice Disk – svazek 18 Téma této studie tvoří Stanislavského pojetí herectví jako tvorby, což souvisí s fenoménem tak charakteristickým pro období modernity, jaký představuje objev lidské kreativity. Proto nebylo možné pominout vývoj, který K. S. Stanislavskij (1863–1938) dovršuje: vývoj od výkonu v roli k tvorbě postavy a…...

Velká řada:

Režisér a herecký soubor. Případ K. H. Hilara

Autoři: Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová Velká řada edice Disk – svazek 49   Dlouho postrádaná monografie o největším a současně jakoby nejkontroverznějším českém divadelním režisérovi Karlu Hugo Hilarovi (1885–1935) vychází z nejžhavější problematiky jeho šéfování ve Vinohradském divadle a v činohře Národního divadla: Byl diktátor? Nebo své herce opravdu inspiroval a…...

Antoine Vitez: Režisér a pedagog… tedy dramaturg?

Autorka: Jitka Goriaux Velká řada edice Disk – svazek 48 Je skutečně s podivem, že české prostředí prozatím dílo a působení Antoina Viteze do značné míry ignorovalo. Estetika jeho inscenací a jeho myšlení o divadle přitom přesahují ryze francouzský kontext a rozvíjejí otázky spjaté s evropskou činohrou a její tradicí…...

Od prožívání k jednání – Předpoklady a cíle Stanislavského reformy

Překlad Alena Morávková Editor svazku a autor studie Od prožívání k umění Jaroslav Vostrý Velká řada edice Disk – svazek 47   V tomto svazku velké řady edice Disk předkládáme čtenářům výběr česky dosud nepublikovaných statí K. S. Stanislavského, které zkratkovitě, ale výstižně mapují obraz vývoje myšlení velkého ruského divadelníka. Vedle přípravných…...