disk

Právě vydáváme

Edice disk Velká řada

Herci a herectví v českém zábavněhudebním divadle

Autor: Pavel Bár Velká řada edice Disk – svazek 44 Často a s oblibou se říkává, že herectví ‘je jen jedno’. Nevyžadují ale různé divadelní druhy a žánry odlišné přístupy k performanci příběhu, který je základem každého divadelního díla? Jak označit interprety operet a muzikálů – jako herce, zpěváky, hrající zpěváky, zpívající…

Naposledy vyšlo

Malá řada:

Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání

Autor: Josef Valenta Malá řada edice Disk – svazek 20 Jak se dívat na svět, na život, na události, na situace a na lidské konání? – Jako na divadlo. A proč ne? Divadlo se během své předlouhé existence „naučilo“ výše zmíněné vnímat, pečlivě reflektovat, prozkoumávat. Tak nemohla nevzniknout otázka, zda… ...

Na cestě k Shakespearovi (Překladatelské reflexe)

Autor: Jiří Josek Editorka: Zuzana Josková Malá řada edice Disk – svazek 19 Klíčové problémy spojené s překládáním Shakespearova díla formuluje a třídí Jiří Josek na základě bohatých osobních zkušeností. Po stručném úvodu do problematiky překladu dramatu a kapitole pojednávající o tradici překládání Shakespeara v českých zemích se v nejrozsáhlejší… ...

Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní souvislosti

Autor: Jaroslav Vostrý Malá řada edice Disk – svazek 18 Téma této studie tvoří Stanislavského pojetí herectví jako tvorby, což souvisí s fenoménem tak charakteristickým pro období modernity, jaký představuje objev lidské kreativity. Proto nebylo možné pominout vývoj, který K. S. Stanislavskij (1863–1938) dovršuje: vývoj od výkonu v roli k tvorbě postavy a… ...

Velká řada:

Herci a herectví v českém zábavněhudebním divadle

Autor: Pavel Bár Velká řada edice Disk – svazek 44 Často a s oblibou se říkává, že herectví ‘je jen jedno’. Nevyžadují ale různé divadelní druhy a žánry odlišné přístupy k performanci příběhu, který je základem každého divadelního díla? Jak označit interprety operet a muzikálů – jako herce, zpěváky, hrající zpěváky, zpívající… ...

Scénování a umění

Autor: Jaroslav Vostrý Velká řada edice Disk – svazek 43 V pozdní modernitě se požadavek tvořivosti a originality, spojené s vytvářením něčeho nového – požadavek vyhrazený do té doby zejména umění – stal čímsi všeobecně vyžadovaným. Aby také ne, vždyť stálý růst produkce nezbytně vyžaduje její permanentní inovaci i estetizaci a součástí… ...

Komedie podle Václava Klimenta Klicpery

Komedie podle Václava Klimenta Klicpery Autor: Milan Šotek Velká řada edice Disk – svazek 42 Dvaadvacet v češtině dokončených komedií V. K. Klicpery (1792–1859) inspirovalo Milana Šotka (*1985) k napsání hravé variace Mlynářova opička (premiéra 25. května 2017 ve Stavovském divadle, režie Štěpán Pácl), jejíž text najdete v této knížce, ale… ...