disk

Umělecký management v podnikatelském stylu

Autor: Giep Hagoort
Velká řada edice Disk – svazek 9.

managementNa celém světě se na začátku 21. století objevila velká poptávka po vysokém standardu znalosti managementu v kulturním sektoru. V populární příručce se autor – pedagog Vysoké školy umění v Utrechtu – pokouší prostřednictvím konkrétních příkladů spojit teorii obecného managementu s kulturní praxí. Přistupovat ke kulturnímu a uměleckému managementu z hlediska potřeb umělecké tvorby, tedy vzájemného propojení umění, kultury a managementu; chápat umění a kulturu jako základ, z něhož vyrůstá páteř systému uměleckého managementu; vnímat způsoby uměleckého myšlení a vyjadřování, porozumět uměleckým hodnotám a tvořivosti: tato východiska považuje autor této knihy za základní podmínku. Je to přístup ojedinělý, a jistě i proto se kniha dočkala opakovaných vydání v řadě zemí Evropy.

Velká řada edice Disk – svazek 9. Připravil Ústav dramatické a scénické tvorby DAMU. Vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2009; ISBN 978-80-7437-008-3 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.