disk

Obraz a příběh – Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění

Autoři: Miroslav Vojtěchovský a Jaroslav Vostrý
Edice Disk velká řada – svazek 8.

8Problematiku obrazu sledují autoři této knihy ve spojitosti s problematikou příběhu. Obojí se propojuje v tom, co můžeme nazvat výjevem čili scénou: tak se tématem této knihy stává zásadně významná vlastnost i rovina současné doby, kvůli níž ji lze plným právem nazvat dobou všeobecné scénovanosti.

Tento stav je výsledkem vývoje, který souvisí s dvěma okolnostmi. První představuje nový způsob prodeje zboží, nabízeného od poloviny 19. století za pevné ceny v obchodních domech, které scénují zboží tak, aby se stalo skutečným lákadlem. Druhá okolnost spočívá v tom zmnožení a rozšíření působnosti médií od novin a časopisů po internet, které umožnily technické vynálezy od fotografie přes film, rozhlas, televizi a video až k osobním počítačům a od analogového způsobu záznamu a šíření informací po digitální.

Dostupnost příslušných aparátů činí přitom například fotografování (a fotografické sebescénování) obecně rozšířenou formou zábavy. Není proto divu, že při sledování aktuální problematiky scéničnosti ve výtvarném a dramatickém umění věnují autoři takovou pozornost právě fotografii. Zajímají je ovšem zejména také ty důsledky zmíněného vývoje, které jsou patrné v posunech výtvarného umění od původního výtvoru k instalaci hotového předmětu a k performanci založené na sebescénování.

Sledovaný vývoj by samozřejmě nebyl možný, kdyby scénování a scéničnost nepatřily k přirozeným projevům (společenského) člověka: konfrontace příběhu a obrazu spolu s konfrontací výtvarného a dramatického umění autorům umožňuje předestřít aktuální problematiku všeobecné scénovanosti z širší a hlubší perspektivy, díky níž se analýza této problematiky může vymknout z rámce pouhých nářků nad jejími případnými neblahými důsledky.

 

Připravil Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU pro Centrum základního výzkumu AMU&MU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2008; ISBN 978-80-86970-86-8 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.