disk

Německá klasika na řecký způsob: odvážit se inscenovat Goethovu Ifigenii v Euripidově městě!

Poznámky ze zkoušek Ifigenie v Tauridě, vedených předním řeckým režisérem Vasilisem Papavasiliou, doplněné rekapitulací uvádění této hry na německých scénách v průběhu 20. století.

 

(úryvek)

1. Tradice a modernost v současném řeckém divadle

Německý režisér Thomas Ostermeier, ředitel berlínské Schaubühne am Lehniner Platz, byl jedním z významných evropských divadelníků, kteří přijeli do řecké metropole na pozvání prestižního Athénského festivalu, jenž začátkem léta 2006 zahajoval novou éru své existence pod vedením Jorga Loukose.[1] Schaubühne přivezla Ostermeierovy inscenace Nory a Snu noci svatojánské.[2] Dlouho jsem si kladla otázku, proč Schaubühne neuvádí jednu z premiér sezony 2005/06, Smutek sluší Elektře Eugena O’Neilla: hru, která má, byť jen vzdálenou, spojitost s řeckou mytologií. Aniž by mi byly známy skutečné důvody rozhodnutí (pravděpodobně spjaté s organizací četných letních turné této velké berlínské instituce), našla jsem jednu z možných odpovědí na tuto otázku během své práce po boku Vasilise Papavasiliou a Sotiri Haviarase, jeho dramaturga: tradice interpretace antických mýtů je v Řecku natolik silná a publikum je s touto dramatikou natolik obeznámené, že jeho hodnoty jsou tím strnulé, jaksi ‘zkornatělé’, jeho sklony předpokladatelné a avantgardní práce Thomase Ostermeiera by jej asi příliš ‘rozrušila’. Dozvuky Euripidových Bakchantek v režii Matthiase Langhoffa v divadle v Epidauru v roce 1997 jsou pravděpodobně ještě příliš silné na to, aby se podobná zkušenost mohla opakovat.[3]

Tím, že se rozhodl inscenovat Ifigenii v Tauridě od Johanna Wolfganga Goetha, a ne od Euripida, se Vasilis Papavasiliou otevřeně přihlásil k novému způsobu uvažování o antické mytologii.[4] V Řecku, kde je každý pokus o obnovu, každá snaha, byť sebeospravedlněnější, hledět na antickou dramatiku novým způsobem považována téměř za vlastizradu, nebyla tato hra nikdy uvedena.[5] Titulky řeckého tisku (všech politických směrů) během třech letních měsíců, po které trvá Athénský festival, o tom svědčí: většina Řeků považuje antické divadlo nejenom za součást svého kulturního dědictví, ale také za své intelektuální vlastnictví, které je třeba ochraňovat před cizími usurpátory. Chránit… i za cenu zadušení!

Není náhodou, že jsou to Vasilis Papavasilou a Sotiri Haviaras, kteří stáli u zrodu ‘skandálu Langhoff’. Právě oni jej pozvali v době, kdy řídili Národní divadlo severního Řecka. Sami už v předchozím roce (1996) uvedli v Epidauru svou inscenaci Aiáse, která se odehrávala v řeckých horách během občanské války, jež proti sobě v letech 1944–1949 postavila komunisty a nacionalisty. Padlý hrdina této tragédie převzal podobu Arise Velouchiotise, partyzána, jenž se dopustil hybris tím, že se odvážil kritizovat Stalinovu politiku na Balkáně, za což ostatně zaplatil svým životem. Tato inscenace byla z pochopitelných důvodů relativně špatně přijata a tisk v ní dokonce a posteriori viděl předzvěst ikonoklasmu, kterým se o rok později vyznačovala inscenace Matthiase Langhoffa.[6] […][1] Jako nový ředitel festivalu (funkce, kterou přibral k vedení Baletu lyonské Opery) při této příležitosti pozval též osobnosti jako je Pina Bausch, Sasha Waltz, Ariane Mnouchkine, Eric Lacascade, Maguy Marin, Sylvie Guillem, Josef Nadj, Montalvo – Hervieux, La Fura dels Baus a další.

[2] 2 Až do dubna stálo ve festivalovém programu, že Ostermeier v Athénách uvede svůj ibsenovský dyptich, Noru a Heddu Gablerovou, a teprve nedlouho před vlastním zahájením oznámil režisér své rozhodnutí premiérovat v Sofoklově městě svou první shakespearovskou inscenaci.

[3] Mnohem méně provokativní inscenace této hry v režii Luky Ronconiho v roce 2004, stejně jako Medea Petera Steina (který v Epidauru uvedl už svou památnou Oresteiu), byly přijaty relativně kladně (a klidně).

[4] Tento způsob uvažování o antice má ostatně svůj původ v německém divadle, od Lessingovy Hamburské dramaturgie po dnešní dny, což stručně vyjadřují též Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová ve svém článku „Je dnes ještě možné velké (činoherní) divadlo? Z berlínské dramaturgie 1“, in Disk 21 (září 2007): „[Němci si antiku] opravdu přisvojili.“ Tvrzením, že antická dramata hrají v současném německém divadle roli přirovnatelnou k „domácím klasickým textům“ (tamtéž), pak vrhají na dnešní místo antického divadla pohled, se kterým se každý znalec otázky nemůže než ztotožnit.

[5] V tomto faktu však není třeba hledat řeckou výjimku. Jak tvrdí Erika Fischer-Lichte („Iphigenie als Modell“, in Organon 85 – Goethe et les Arts du spectacle, sborník pod vedením Michela Corvina, CERTC, Bron, 1985, str. 203), i v Německu „se divadlo dlouho ke hře chovalo zdrženlivě a [Goethova] Ifigenie v Tauridě byla uváděna jen zřídka“. Ve Francii byla hra mimochodem uvedena jen jednou, a to za nacistické okupace v roce 1942, v Comédie-Française, s Mary Marguet v hlavní roli.

[6] Sbor Bakchantek pod vedením tohoto režiséra vtrhl do Théb, znázorněných prostranstvím před veřejnými jatkami. Tam předtím vstoupil také Dionýsos, proplétaje se mezi obrovskými čtvrtkami hovězího, které kroužily po dobré polovině jeviště, zavěšeny na železných hácích připevněných k otáčejícímu se řetězu. Dionýsos, stejně jako Pentheus a Kadmos, měl hlavu netvora. Agáve, ztělesněná Evelyne Didi, „vzácně velkou francouzskou herečkou“ (přebírám zde výraz francouzské divadelní kritičky Mathilde la Bardonnie z jejího článku „Euripide hourra… Les Bacchantes de Matthias Langhoff à Epidaure“, in Libération 5. září 1997) – ostatní herci byli Řekové –, na sobě měla jasně rudé šaty ve stylu Marilyn Monroe, zatímco sbor osmi žen oblečených do moderních oděvů zpíval a tančil do rytmu africké hudby z pera senegalského hudebníka Moustafy Cissé; choreografi i podepsala Irene Tassembedo z Burkiny Faso.