disk

Otýlie Sklenářová-Malá: cesta na jeviště

Studie o velké české herečce zařazované mezi představitelky deklamačního herectví, jež ovládlo české jeviště zhruba od šedesátých do osmdesátých let 19. století.

(úryvek)

České profesionální divadlo jako základní součást rodící se národní kultury stvořil s geniálním scénickým citem a nadlidským úsilím ve čtyřicátých letech 19. století Josef Kajetán Tyl. Zformoval také první český profesionální herecký soubor ve Stavovském divadle, i když tomu ještě společensko‑ekonomické podmínky nepřály. Pro své herce (a především herečky) vytvářel v mnoha směrech novou svébytnou dramatiku, s mimořádnou citlivostí hledal jejich bytostná témata a do základů českého dramatu zároveň položil zcela zásadní otázky naší národní i kulturní identity. Jeho práce vyvrcholila v revolučních letech 1848/49 vytvořením velkých tragédií, z nichž poslední a nejdramatičtější je shakespearovská tragédie Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové.[1] Ústřední rozporuplná, vášnivá hrdinka vznikla pro největší tragédku Tylova souboru, Annu Kolárovou (27. 11. 1817 – 10. 7. 1882),[2] a znamenala zároveň vrchol její umělecké dráhy.

Po Tylově odchodu z Prahy (1851) se vedení českého souboru ujal jeho zarytý odpůrce, romanticky sebestředný herecký ‘génius’ Josef Jiří Kolár (9. 2. 1812 – 31. 1. 1896). Padesátá léta, plná mrazivé atmosféry bachovského absolutismu, dusící veškeré projevy české kultury, znamenala násilný konec všeho, co Tyl vybudoval. České divadlo živořilo v potupných poloamatérských podmínkách. Okolnosti přímo nahrávaly Kolárovu pohrdavě velikášskému postoji k souboru, soubor byl on sám, považoval se za monumentálního osamělého titána mezi malými českými omezenci. Nestaral se o soubor, který – na rozdíl od citlivého přístupu Tylova – vnímal jen jako pozadí pro svou jedinečnou uměleckou individualitu. Psal své burácivé ohromující hry, aby mohl stále znovu zkoumat a rozvíjet svou vlastní velikost. Nepěstoval herectví svých kolegů, s výjimkou své manželky, pro kterou vytvářel velké, romanticky rozporuplné, vášnivé ženské hrdinky (ale žádná se pronikavou dramatickou silou nepřiblíží Tylově Drahomíře).

Pro další vývoj českého dramatu a herectví udělal Kolár dva významné kroky: díky svému mimořádně širokému kulturnímu rozhledu vnesl na české jeviště touhu vyrovnat se velkým světovým vzorům, přinesl první souvislé řady překladů světové klasiky, hlavně Shakespeara a Schillera, ve kterých také (jako všude jinde) hledal především efektní úlohy pro sebe a Annu Kolárovou. Přitahovali ho titánští velikáni, nadlidské vášně, nadřazené královské osudy, tolik vzdálené malému českému měšťanskému prostředí. A svým téměř nesnesitelným sebevědomím si Kolár zároveň vynutil tolik důležitý respekt k osobnosti herce jako samostatného, vzdělaného a originálního umělce, tvůrce kultury (stvořil ze sebe první hereckou hvězdu svého druhu).

Vedle Kolárovy vize divadla jako ‘vysokého’ (bezohledného) umění pro vybranou vrstvu existoval stále Tylův sen o Národním divadle pro český lid. O jeho realizaci se však vedly vleklé a neřešitelné spory. Na skutečně velkou reprezentativní budovu, pomník a stánek české kultury, nebylo v té době ještě dost prostředků a sil, stavba by trvala dlouho, ale český soubor trpěl ve společné budově s německým souborem neustálým ponižujícím útlakem. V politickém uvolnění a oživení společenského života na začátku šedesátých let prosadil proto nový intendant českého divadla F. L. Rieger stavbu Prozatímního divadla z prostředků a na pozemku Sboru pro postavení Národního divadla. Nebylo to řešení bez problémů, protože ‘prozatímnost’ se stala do velké míry prokletím první samostatné české scény, a nebyla to jen pýcha, co Kolárovi bránilo se s touto směšně malou a skromnou budovou smířit.

Otevření Prozatímního divadla 18. listopadu 1862 přesto znamená velký zlom v dějinách českého divadla. Především proměnou okolní atmosféry: postupně se vrací tvůrčí svoboda, naděje na nové české drama, mizí ochromující strach. Zároveň přichází zlom v herectví. Divadlo opouští první česká velká tragédka, Anna Kolárová[3], spojující ve svém hereckém projevu mnoho nesmiřitelných protikladů, vášeň i chlad, bojovnou tvrdost i bezbrannou kultivovanou něhu, kolárovský titánsky‑monumentální romantismus s tylovským dramaticky cítěným a rozporuplným biedermeierem. A již na jaře 1863 vstoupí na jeviště Prozatímního divadla největší česká herečka 2. poloviny 19. století, Otýlie Sklenářová‑Malá, přebírá obor Kolárové a navazuje na její dílo, i když ji nikdy neviděla hrát. Sklenářová‑Malá bývá označována za vrcholnou představitelku deklamační herecké školy. Pokusím se ukázat, jak je toto označení pro vývoj i rozsah jejího umění nedostatečné a redukuje jeho skutečnou podobu na jednostranně vykládaný styl.

[…]


[1] Nakolik jsou její otázky dodnes palčivě živé, jsme mohli ‘na vlastním těle’ nedávno prožít v ostravské inscenaci Štěpána Pácla.

[2] O její spolupráci s J. K. Tylem jsem psala v článku „Tylovy herečky Anna Forchheimová‑Rajská a Anna Kolárová‑Manetínská (Žena v divadle J. K. Tyla 2)“, Disk 30 (prosinec 2009).

[3] Z divadla odešla předčasně pro nervovou chorobu krátce před otevřením Prozatímního divadla. O jejím herectví podrobněji viz Chválová 2009.